Kasutusaja lõpule jõudnud sõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Kasutusaja lõpule jõudnud sõiduk (romusõiduk) on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja.  Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoja) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

 

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja karistatav.

 

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad  autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. AS Topauto on sõlminud lepingu Autolammutuste Liiduga, mille liikmed kasutavad nõuetekohast  tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks. AS Topauto tegeleb Hyundai, SEATi, Suzuki ja Isuzu marki romusõidukite kogumisega.

 

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad  või ringlussevõetavad.

 

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

 

Kuidas toimida, kui Teie Hyundai, SEAT, Suzuki või Isuzu on muutunud romusõidukiks?

 

  • Tühjendage auto sinna mittekuuluvatest esemetest
  • Võtke kaasa auto dokumendid
  • Toimetage auto lähimasse jäätmeluba omavasse lammutuskotta või tooge sõiduk Topautosse. Jäätmeluba omavate lammutuskodade nimekirja leiate meie esindustest, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
  • Säilitage sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid

 

Romusõiduki üleandmise eest meile või lammutuskotta omaniku käest tasu ei küsita.

Sulge

Loading ...
Meie veebileht kasutab küpsiseid. Kasutades veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega. Vaata täpsemalt
Sulge
Sulge